Περιγραφή
Προετοιμασία:Το Antico Damasco εφαρμόζεται σε λείο τοίχο σπατουλαριστό και ασταρωμένο ή ακόμα καλύτερα περασμένο με ένα χέρι πλαστικό.

 

Εφαρμογή:

Στάδιο 1:

Περνάμε ένα χέρι αναραίωτο το ειδικό αστάρι Antico Damasco Primer με ρολλό μοχαίρ ή δυο χέρια αραιωμένο με 10% νερό αν θέλουμε να πετύχουμε καλύτερη καλυπτικότητα. Προσοχή το αστάρι πρέπει οπωσδήποτε να χρωματιστεί στην ίδια απόχρωση με το τελικό Antico Damasco που έχετε επιλέξει.

Στάδιο 2:

Αφού χρωματίσουμε το τελικό υλικό Antico Damasco στην επιθυμητή απόχρωση χρησιμοποιώντας το ειδικά χρωστικά Tilas επαλείφουμε το υλικό στην επιφάνεια ακανόνιστα, χρησιμοποιούμε αρκετό υλικό με μια πατρόγγα 3Χ10. Αφού τελειώσουμε την επάλειψη, χρησιμοποιούμε την ειδική σπάτουλα για Stucco πιέζοντας ελαφρά στην επιφάνεια (σαν να σπατουλάρουμε). Το υλικό που περισσεύει στην σπάτουλα το επανατοποθετούμε στο δοχείο.

2825-2s 2825-3s 2825-4s 2825-5s

2825