Ακρυλικό διάφανο αστάρι διαλύτου, για εσω- τερική και εξωτερική χρήση. Έχει ισχυρή ικα- νότητα διείσδυσης στις πορώδεις επιφάνειες. Σταθεροποιεί τα χαλαρά σωματίδια τού προς βαφή υποστρώματος. Εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας και του τελικού πλαστικού ή ακρυλικού χρώματος. Μειώνει την απορροφητικότητα του πορώ- δους αυξάνοντας έτσι την απόδοση και την αντοχή του τελικού χρώματος.5049