Υπόστρωμα ζελέ : πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα, στην

 απόχρωση που  θέλουμε .Η επιφάνεια πρέπει να είναι

 σπατουλαρισμένη .  Τελικό ζελέ : εφαρμόζεται πάνω 

στην στεγνή επιφάνεια του υποστρώματος

 με πινέλλο ή ρολλό αφού αραιωθεί 15 – 20 % με διαλυτικό

 και χωρίς πολύ  υλικό ώστε να ΄΄φαγκρίζει΄΄ .Αφού

 τελειώσουμε καλύπτουμε την υγρή ακόμη

 επιφάνεια με πολύ λεπτό νάϋλον τσαλακωμένο και με

 την παλάμη μας (όχι με τα δάκτυλα) πιέζουμε όλη την 

επιφάνεια του νάϋλον, δημιουργώντας

 τσαλακώματα ώστε να κολύσει πάνω στο νάϋλον μέρος

 του χρωματισμένου  ζελέ .Τέλος τραβάμε απότομα το νάϋλον

 ώστε να εμφανιστούν νερά .  

Gel