ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Isomat® AK 9 είναι μία κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο. Παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης και αντοχή στην υγρασία.

Κατάλληλη για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, πλινθοδομή, σοβά κλπ. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C1 σύμφωνα με την EN 12004

ak9moraitopoulos