100% Αδιάβροχο ακρυλικό ελαστομερές επίχρισμα για στεγανοποίηση ταρατσών, στηθαίων, στεγών από μπετόν, κεραμιδιών κλπ. Όταν εφαρμοστεί όπως υποδεικνύουν οι οδηγίες παρέχει μια αδιάβροχη στεγανωτική μεμβράνη η οποία αντέχει στις κλιματολογικές καταπονήσεις και στις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις. Έχει την δυνατότητα να γεφυρώνει υπάρχουσες και μελλοντικές μικρές ρωγμές ώστε η επιφάνεια να παραμένει αδιάβροχη. ΣΗMEIΩΣΗ. Η αντοχή εξαρτάται από την επίτευξη της απαιτούμενης κάλυψης. imgres