ΑΠΟΧΡΩΣΗ
Διαφανές

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Διαλυτικό για αραίωση χρωμάτων και καθαρισμό εργαλείων.

2012102617711_White-Spirit_220x230